Elektromobilita

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V roce 2020 společnost CEO Management s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do podniku CEO Management s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1.

Využívání elektromobilu ve společnosti CEO Management s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

“Po tříletém využívání elektromobilu Tesla v naší firmě CEO Management s.r.o. v lokalitě Jarošov máme bohaté zkušenosti, které se shrnujeme v této zprávě. Elektromobil Tesla nám přinesl řadu výhod, ale také jsme se setkali s některými výzvami.

Největší výhodou elektromobilu byla jeho ekonomičnost. Elektromotor a regenerační brzdění znamenaly výrazné snížení provozních nákladů ve srovnání s vozidly s tradičními spalovacími motory. Navíc vzhledem k naší snaze o ekologičnost a moderní přístup se nám podařilo posílit firemní image mezi našimi zákazníky a partnery.

Nicméně jsme narazili i na komplikace. Hlavní výzvou byla slabá dobíjecí infrastruktura v Jarošově, což nás často nutilo plánovat trasy s přihlédnutím k umístění dobíjecích stanic. Při delších cestách mimo Jarošov jsme museli brát v úvahu dostupnost dobíjecích stanic, což často komplikovalo naše plány.

Dalším faktorem, se kterým jsme se museli vyrovnat, byl zkrácený dojezd vozu v zimních měsících. Nízké teploty měly vliv na výkon baterie, což vedlo k zkrácení dojezdu, což nás přimělo být ještě opatrnější při plánování delších cest.

Přesto, přes všechny výzvy, věříme v elektromobilitu a doufáme, že se budoucnosti rozšíří infrastruktura a technologický pokrok zmírní některá z provozních omezení.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu – Elektromobilita – CEO Management s.r.o.

Jméno žadatele – CEO Management s.r.o.

Termín realizace – 3. 2. 2020 – 24. 11. 2020

Způsobilé výdaje – Pořízení 1 ks vozidla – elektromobilu v kategorii M1 – celkem 1 226 851,24 Kč. Způsobilé výdaje se rovnají pořizovací ceně vozu bez nákladů na přepravu.

Popis projektu – Projekt žadatele CEO Management s.r.o.v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován ve Zlínském kraji.

Společnost CEO Management s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 368 055,37 Kč.